Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Якість послуг

Image

Основною метою Компанії є сприяти незмінно високому рівню якості аудиторських послуг через встановлення власних політик і процедур, спрямованих на отримання впевненості в тому, що її персонал, який безпосередньо пов'язаний з виконанням аудиторських завдань,  дотримується  Професійних стандартів та законодавчих і нормативних актів, які регулюють аудиторську діяльність в Україні.

Принципи, якими керується Аудиторська Компанія при вирішенні питання щодо прийняття нового клієнта або продовження надання послуг існуючому клієнту, відіграють ключову роль у забезпеченні якості послуг. Компанія провадить таку політику та застосовує такі процедури прийняття Клієнта або продовження співпраці з Клієнтом, які надали б їй обґрунтовану  впевненість, що вона прийме чи продовжить завдання й взаємовідносини лише тоді, коли вона достатньо компетентна для якісного виконання завдання, має можливість, час і ресурси для цього, а також  може дотримуватися етичних вимог, які виставляються законодавчими та нормативними актами України до суб’єктів аудиторської діяльності.

Компанія вважає фахівців, які працюють у команді, своїм
головним активом. Технічні навички та їх ділові якості є запорукою успіху
Компанії. Як організація, метою якої є зміцнення суспільної довіри та вирішення важливих проблем, Компанія встановила послідовний підхід до працевлаштування, навчання та розвитку персоналу, оцінки результатів їх діяльності, винагороди та кар’єрного підвищення.

Ми підтверджуємо, що наша внутрішня система контролю якості аудиторських послуг та процедури контролю якості є надійними, працюють ефективно і дозволяють нам вчасно виявляти будь-які сфери для потенційного вдосконалення. Ми постійно шукаємо можливості для удосконалення всіх аспектів нашої діяльності. Для покращення нашої системи контролю якості ми використовуємо результати, отримані під час виконання аудиторських завдань, внутрішніх перевірок контролю якості, моніторингу та зовнішніх перевірок регуляторних органів.

  Наказом № 61-кя від 20.07.2021р., виданим  Державною установою «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»  ТОВ «АФ «Надійність» визнано такою, що пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність в Україні.

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image