Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Аудит фінансової звітності середніх підприємств у Вінниці

Image

Відповідно до статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» середніми визнаються підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають як мінімум двом з таких критеріїв:

- балансова вартість активів - від 4 000 000 євро до 20 000 000 євро;
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - від 8 000 000 євро до 40 000 000 євро;
- середня кількість працівників - від 50 до 250 чоловік.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» на середні підприємства покладено обов'язок на своїй веб-сторінці, не пізніше ніж до 1 червня року, наступного за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком, яку видає виключно аудиторська фірма, яка провела аудит фінансової звітності такого середнього підприємства.

Відповідальність середніх підприємств через не опублікування річної фінансової звітності з аудиторським звітом аудиторської фірми

Посадові особи середніх підприємств несуть адміністративну відповідальність за не опублікування фінансової звітності з аудиторським звітом, виданої за результатами аудиту фінансової звітності середніх підприємств. Статтею 163-16 КУпАП передбачено, що Орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю притягує до адміністративної відповідальності за порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, виданої за результатами аудиту фінансової звітності середніх підприємств, що тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17000 грн до 34000 грн. А в разі повторного порушення протягом року - штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34000 грн до 51000 грн. Орган громадського нагляду в особі виконавчого директора Інспекції щодо забезпечення якості за аудиторською діяльністю розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення на посадових осіб середніх підприємств, які несуть адміністративну відповідальність за не опублікування фінансової звітності з аудиторським звітом, виданої за результатами аудиту фінансової звітності середніх підприємств.

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image