Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Фінансовий аудит у Вінниці

Image

Обов'язковий аудит - це фінансовий аудит, оскільки предметом аудиторської перевірки є фінансова звітність.
Фінансовий аудит у Вінниці - це незалежна аудиторська перевірка фінансової звітності та бухгалтерського обліку підприємства з метою підтвердження достовірності такої фінансової звітності та відповідності вимогам стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Фінансовий аудит може бути обов'язковим аудитом та ініціативним аудитом.

Фінансова звітність може складатися відповідно до вимог МСФЗ та ПСБО, тому наша аудиторська фірма надає:

аудиторські послуги з проведення аудиту фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ),
аудиторські послуги з проведення аудиту фінансової звітності, складеної за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО та чинного законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
Види обов'язкового аудиту. В яких випадках проводиться обов'язковий аудит? Отже, у випадках, прямо встановлених вимогами законодавства, аудиторська фірма, яка відповідає вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» та включена до розділів 3 та 4 Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, опублікованому на сайті Аудиторської палати України, надає аудиторські послуги у вигляді обов'язкового аудиту фінансової звітності, а саме:

- аудиторські послуги з аудиту фінансової звітності емітентів цінних паперів для НКЦБФР;
- аудиторські послуги з аудиту фінансової звітності підприємств громадського інтересу;
- аудиторські послуги з аудиту фінансової звітності середніх підприємств;
- аудиторські послуги з аудиту на вимогу акціонерів, які володіють більше 10% простих акцій;
- аудиторські послуги з аудиту при банкрутстві;
- аудиторські послуги з аудиту господарських товариств;
- аудиторські послуги з аудиту ТОВ на вимогу учасника;
- аудиторські послуги з аудиту при приватизації;
- аудиторські послуги з аудиту фінансових установ, що належать до мікропідприємств і малих підприємств;
- аудиторські послуги з аудиту підприємств природних монополій на загальнодержавному ринку;
- аудиторські послуги з аудиту підприємств добувної галузі;
- аудиторські послуги з аудиту фінансової звітності підприємств державного та комунального сектора економіки;
- аудиторські послуги з аудиту Фонду енергоефективності
- аудиторські послуги з аудиту боржника в рамках Закону України «Про фінансову реструктуризацію» на вимогу кредитора та інвестора;
- аудиторські послуги з аудиту політичної партії, яка брала участь у виборах або отримує державне фінансування;
- аудиторські послуги з аудиту за рішенням (визначенням) суду;
- аудиторські послуги з аудиту публічних акціонерних товариств;
- аудиторські послуги з аудиту унітарного державного підприємства;
- аудиторські послуги з аудиту унітарного комунального підприємства;
- аудиторські послуги з аудиту господарського товариства, в статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі;
- аудиторські послуги з аудиту професійних учасників ринку цінних паперів;
- аудиторські послуги з аудиту фінансових установ.
У разі вимоги законодавства на проведення аудиту фінансової звітності за інших підстав, ніж ті, що наведені на сайті нашої аудиторської фірми, такий аудит є обов'язковим!

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image