Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ у Вінниці

Image

Консолідована фінансова звітність у Вінниці - фінансова звітність материнського підприємства, яка включає показники фінансової звітності материнського підприємства і всіх його дочірніх підприємств.

Материнське підприємство при складанні консолідованої фінансової звітності має керуватися вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), або ж вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку ПСБО. Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств з аналогічними показниками фінансової звітності материнського підприємства.

При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню:

  • балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство і частину материнського підприємства в капіталі кожного дочірнього підприємства,
  • сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо,
  • сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій.

Процедура складання консолідованої фінансової звітності включає в себе:

складання таблиці консолідації, до якої включаються показники фінансової звітності дочірніх підприємств і материнського підприємства,
заповнення колонки виключення фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство і частини материнського підприємства в капіталі кожного дочірнього підприємства, суми внутрішньогрупових операцій і внутрішньогрупового сальдо, суми нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій,
складання консолідованої звітності на підставі даних таблиці консолідації.
Наші висококваліфіковані фахівці бухгалтерської фірми оперативно і професійно нададуть підприємству з дочірніми підприємствами бухгалтерські послуги із консолідованої фінансової звітності за ПСБО та МСФЗ

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image