Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Аудит окремих статей балансу або ділянок обліку у Вінниці

Image

Аудит окремих статей балансу або ділянок обліку - це незалежна аудиторська перевірка окремої статті балансу або ділянок бухгалтерського обліку підприємства з метою підтвердження достовірності відображення їх в бухгалтерському обліку фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) або Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БО.

Власник і керівник підприємства на свій розсуд може прийняти рішення про проведення ініціативного комплексного аудиту в цілому з усіх питань фінансово-господарської діяльності компанії, так і провести аудит по окремих статтях балансу і фінансової звітності, окремих дільниць бухобліку, блоках господарської діяльності. При аудиті окремих статей балансу або ділянок обліку аудитор керується вимогами загальних МСА Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням МСА 810.

Аудит окремих статей балансу у Вінниці або ділянок обліку може включати перевірку однієї або кількох наступних статей балансу фінансової звітності або ділянок бухгалтерського обліку:

 • аудиторська перевірка розрахунків з засновниками у Вінниці
 • аудиторська перевірка основних засобів і амортизації у Вінниці
 • аудиторська перевірка нематеріальних активів і амортизації у Вінниці
 • аудиторська перевірка запасів аудиторська перевірка дебіторської заборгованості у Вінниці
 • аудиторська перевірка кредиторської заборгованості у Вінниці
 • аудиторська перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками у Вінниці
 • аудиторська перевірка необоротних активів аудиторська перевірка оборотних активів у Вінниці
 • аудиторська перевірка розрахунків по кредитах і позиках у Вінниці
 • аудиторська перевірка розрахунків з фінансової оренди аудиторська перевірка зобов'язань у Вінниці
 • аудиторська перевірка грошових коштів у Вінниці
 • аудиторська перевірка банківських операцій по рахунках в банках у Вінниці
 • аудиторська перевірка операцій по валютному рахунку у Вінниці
 • аудиторська перевірка валютних операцій у Вінниці
 • аудиторська перевірка касових операцій у Вінниці
 • аудиторська перевірка розрахунків з оплати праці у Вінниці
 • аудиторська перевірка кадрів у Вінниці
 • аудиторська перевірка фінансових інвестицій у Вінниці
 • аудиторська перевірка інвестицій у Вінниці
 • аудиторська перевірка обліку векселів (процентних, дисконтних, довгострокових) у Вінниці
 • аудиторська перевірка розрахунків з векселями у Вінниці
 • аудиторська перевірка гудвілу у Вінниці
 • аудиторська перевірка доходів у Вінниці
 • аудиторська перевірка витрат у Вінниці
 • аудиторська перевірка фінансового результату діяльності у Вінниці

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image