Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Аудит підприємств суспільного значення у Вінниці

Image

Аудиторська фірма "Надійність" включена в 4-й розділ реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності у Вінниці, а також має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, складеної за Національними П(С)БО або МСФЗ.

Підприємства, які зобов′язані проводити обов′язковий аудит фінансової звітності у Вінниці та оприлюднювати її на своїй веб-сторінці разом з аудиторським висновком

Види підприємств
за критеріями

Починаючи з фінансової звітності за 2018 рік

Посилання на Закон

 • Підприємства, що становлять суспільний інтерес ССІ (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів);
 • Публічні акціонерні товариства;
 • Суб’єкти природних монополій на загальнодер-жавному ринку 
 • Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях 

Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визна-чених законодавством

абз.1 ч.3 ст.14 ЗУ № 996

 

Починаючи з фінансової звітності за 2019 рік **

 
 • Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
 • Середні підприємства.

Зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що  настає  за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність  разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

абз. 2 ч.3 ст.14 ЗУ № 996

 • Інші  фінансові  установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств.

абз. 3 ч.3 ст.14 ЗУ № 996

 • Державні, комунальні підприємства
  ЗУ № 996 не передбачає

Підприємства, які вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 та перераховують проміжну, річну та консолідовану фінансову звітність за 2018 р., включаючи вступний баланс на 01.01.2018 за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1, доцільно оприлюднювати фінзвітність разом з аудиторським висновком на веб-сторінці, починаючи з фінзвітності за 2018 р. (Лист МФУ 35210-06-5/32299 від 07.12.2018).

Обов’язковий аудит фінансової звітності у Вінниці – це завдання з надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам МСФЗ або Національних П(С)БО та законів України.

Обов’язковий аудит фінансової звітності стосується суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом у Вінниці.

До таких підприємств відносяться:

 • великі підприємства, які є емітентами цінних паперів;
 • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
 • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
 • суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
 • середні підприємства.

МІКРО

 • балансова вартість активів — до 350 тисяч євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро;
 • середня кількість працівників — до 10 осіб:

МАЛІ

 • балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників — до 50 осіб;

СЕРЕДНІ

 • балансова вартість активів — до 20 мільйонів. євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 мільйонів. євро;
 • середня кількість працівників — до 250 осіб;

ВЕЛИКІ

 • балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників — понад 250;

Аудит підприємств суспільного значення у Вінниці

Підприємства, що становлять суспільний інтерес – підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи та  великі підприємства.

Чи потрібно при виборі аудитора проводити офіційний тендер, розміщувати інформацію про нього на сайті та/або в періодичних виданнях?

Законом про аудит обов’язок з проведення конкурсу з відбору аудитора (тендер) покладено на підприємства, що становлять суспільній інтерес (перелік таких підприємств наведено вище).

Порядок проведення такого конкурсу, однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності мають бути розроблені та оприлюднені підприємством (ст. 29 Закону про аудит).

Також обов’язок із проведення тендеру мають підприємства, які зобов’язані дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель за Законом України від 25.12.2015 р. №922-VIII «Про публічні закупівлі».

Чи потрібно оприлюднювати результати обов’язкового аудиту фінансової звітності у Вінниці та у який спосіб?

Підприємства, які зобов’язані проходити обов’язковий аудит, мають оприлюднювати річну ФЗ та річну консолідовану ФЗ разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством:

підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів); ПАТ; суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом;
великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів; середні підприємства та інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом;
державні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі якого більше, ніж 50% акцій (часток) належить державі або територіальній громаді – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

За якою концептуальною основою повинна складатися ФЗ підприємства: Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) або Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ)?

В обов’язковому порядку складання ФЗ за МСФЗ визначено для таких підприємств:

підприємства, що становлять суспільний інтерес: підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, великі підприємства, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств);
публічні акціонерні товариства;
підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419: надання фінансових ­послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення ­(розділ 64 КВЕД ДК 009:2010); недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010); допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).
Щодо інших підприємств, то фінансова звітність складається ними за П(С)БО, за винятком підприємств, які добровільно прийняли рішення щодо застосування МСФЗ.

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image