Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Обов'язковий аудит, обов'язкова аудиторська перевірка у Вінниці

Image

Обов'язковий аудит

Обов'язковий аудит - це фінансовий аудит, оскільки предметом аудиторської перевірки є фінансова звітність

Обов'язковий аудит бухгалтерської звітності - це процес, спрямований на перевірку достовірності інформації (в основному бухгалтерської). Це необхідно для забезпечення безпеки господарських операцій. Мета зовнішнього аудитора полягає, по-перше, в тому, щоб визначити, чи вільна матеріальна звітність і лежать в її основі документи від будь-яких спотворень, що виникли в результаті недогляду або спотворення суттєвої інформації, і, по-друге, чи є інформація в цих документах достовірної.

Обов'язковий аудит підприємства також охоплює фінансову звітність компаній-покупців і новостворених компаній, підготовлену за рік, в якому відбулося злиття, а також річну фінансову звітність, підготовлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Кому необхідна процедура?

У audit.vn.ua обов'язковий аудит в Києві замовити може будь-яка організація. Суть дослідження слід трактувати не як пошук можливих винних і помилок, а як можливість поліпшити функціонування організації. Зовнішній аудитор перевіряє документацію на основі фактів і контролює процеси, пов'язані з бухгалтерським обліком та звітністю організації, а потім, перед формуванням думки, рекомендує необхідні зміни і допомагає знайти вирішення виявлених проблем.

Чому варто замовити обов'язковий аудит фінансової звітності? По-перше, він дозволяє підтвердити правильність звітних даних (як зовнішніх, так і внутрішніх). По-друге, діяльність практикуючого фахівця спрямована на перевірку процесів внутрішнього контролю організації. Список виявлених помилок і недоліків в системі бухгалтерського обліку, що збільшують ризик, і рекомендації, які містить кожен професійний обов'язковий аудит, можуть бути ефективно використані керівництвом. По-третє, позитивний висновок сертифікованого аудитора підтверджує його надійність і працює на користь фірми при пошуку зовнішніх джерел фінансування.

Обов'язковий аудит має ряд конкретних етапів:

 1. Комплексний аналіз діяльності підприємства та її фінансових даних відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 2. Бесіда аудитора з керівництвом і співробітниками, щоб краще зрозуміти діяльність організації;
 3. Оцінка фінансових, економічних і податкових ризиків компанії з метою розробки ефективних методів аудиту;
 4. Формування пропозиції щодо вирішення найскладніших проблем;
 5. Підготовка і здача аудиторського звіту, підготовленого відповідно до відповідною методологією роботи - достовірність перевірки підтверджується підписом зовнішнього аудитора;
 6. Подання рекомендацій по роботі внутрішнього контролю.

Даний формат перевірки підходить:

 • для будь-якої фірми, яка хоче свідомо управляти ризиками;
 • для організацій, яким потрібно обов'язковий аудит фірми;
 • для компаній, які хочуть завоювати довіру в очах інвесторів і фінансових інститутів;
 • для власників, які не управляють компанією, але хочуть бути впевнені, що люди, що керують нею, відповідально ставляться до її станом.

Види обов'язкового аудиту:

Аудит фінансової звітності емітентів цінних паперів для НКЦПФР.
Аудит річної фінансової звітності емітента цінних паперів для НКЦПФР.
Аудит квартальної фінансової звітності емітента цінних паперів для НКЦПФР
Аудит фінансової звітності підприємств громадського інтересу
Аудит фінансової звітності середніх підприємств.
Аудит фінансової звітності на вимогу акціонерів, які володіють більше 10% простих акцій.
Аудит фінансової звітності при банкрутстві.
Аудит фінансової звітності господарських товариств.
Аудит фінансової звітності ТОВ на вимогу учасника.
Аудит фінансової звітності при приватизації.
Аудит фінансової звітності фінансових установ, що належать до мікропідприємств і малиx підприємств.
Аудит підприємства природних монополій на загальнодержавному ринку
Аудит підприємства добувної галузі
Аудит фінансової звітності підприємств державного та комунального сектора економіки
Аудит Фонду енергоефективності
Аудит боржника в рамках Закону України «Про фінансову реструктуризацію» на вимогу кредитора та інвестора
Аудит політичної партії, яка брала участь у виборах або отримує державне фінансування
Аудит за рішенням (визначенням) суду.
Аудит унітарного державного підприємства.
Аудит унітарного комунального підприємства.
Аудит господарського товариства, в статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (частки) належать державі.
Аудит професійних учасників ринку цінних паперів.
Аудит фінансових установ.

Вигоди перевірки

Обов'язковий аудит для малих підприємств від audit.vn.ua - це бізнес-послуга, що виходить далеко за рамки перевірки бухгалтерських документів. Це допомагає ефективно управляти ризиками в більшості сфер діяльності підприємства.

Він виявляє області ризику: фінансову, економічну, людський фактор, юридичну, податкову, неправильні і неефективні процедури та будь-який інший вид ризику, який може виникнути у вашому бізнесі.

Зовнішній фахівець повинен висловити письмову думку про те, чи відповідає проаудірованную їм звітність принципам бухгалтерського обліку і достовірно вона представляє майно і матеріальне становище організації.

Зовнішній аудитор audit.vn.ua має ряд спеціальних переваг:

 • володіє всебічними знаннями в області бухгалтерського обліку, податків і правових норм, застосовних до бізнесу;
 • піклується про стандарти роботи, що відповідають тим, які застосовувалися під час аналізу;
 • знає більшість помилок підприємців;
 • прекрасно визначає ризики, пов'язані з галуззю;
 • гарантує підвищення достовірності даних, наданих вашою компанією;
 • має знання точки зору контролюючих органів, які перевіряють правильність роботи вашої компанії.

Обов'язковий аудит для ТОВ - основа для впровадження ще ефективніших процедур, що забезпечують і мінімізують вплив факторів економічного ризику, виявлених в ході діагностики. Процедура гарантує зниження витрат на комерційну діяльність за рахунок правильного розпізнавання ризиків. Така перевірка - грамотний спосіб підвищити довіру до інформації про стан компанії серед інвесторів, організацій і підрядчиків. Управління на основі знань і перевіреної методології - замість ненадійною інтуїції.

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image