Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Що видається за результатами обов'язкового аудиту у Вінниці?

Image

За результатами обов'язкового аудиту та аудиторської перевірки аудиторська фірма передає клієнту або замовнику:

  • Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) Лист-інформування (письмовий звіт) Консультації під час аудиту
  • звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок), в якому висловлено думку аудиторської фірми про достовірність фінансової звітності за період, що перевірявся, яке складається аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, а в разі проведення аудиту емітентів цінних паперів для НКЦПФР відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 13.12.2016 року.
  • Лист-інформування (письмовий звіт), який складається в разі виявлення під час проведення аудиторською фірмою аудиту і аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства істотних порушень та інших порушень, про які аудитор або аудиторська фірма вважає за необхідне проінформувати підприємство. Такий лист-інформування складається у випадках, передбачених Міжнародними стандартами аудиту. і відповідно до їх вимог. Якщо виявлені порушення незначні, аудитор може проінформувати про них підприємство в усній формі.
  • Консультації під час аудиту: процес аудиту фінансової звітності передбачає також широкий діалог між аудиторами аудиторської фірми та керівником і головним бухгалтером підприємства з питань облікових принципів і розкриття фінансової звітності, відповідності методів, використаних для визначення сум активів і зобов'язань, а також технічну допомогу і консультації з питань облікових принципів.

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image