Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Вимоги до аудиторської фірми, яка проводить обов'язковий аудит у Вінниці

Image

Для аудиторських фірм, які можуть надавати аудиторські послуги у формі проведення аудиторських перевірок емітентів цінних паперів для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, діючим законодавством встановлено певні вимоги.

Для надання аудиторської послуги у вигляді обов'язкового аудиту у Вінниці фінансової звітності підприємству, яке є підприємством суспільного інтересу, таке підприємство громадського інтересу має право залучити аудиторську фірму, яка повинна відповідати вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» та бути включена в 4-й розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності. У всіх інших випадках, коли підприємство не є суб'єктом суспільного інтересу, для проведення аудиторської послуги у вигляді обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, наприклад, аудиту фінансової звітності середнього підприємства, таке підприємство має право залучити аудиторську фірму, яка повинна відповідати вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» і бути включена в 3-й Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

З 01 жовтня 2018, виходячи зі змісту пунктів 11 і 12 розділу перехідних положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», втратили силу всі спеціальні реєстри аудиторських фірм Комісії з цінних паперів (НКЦБФР), Комісії з фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), Національного банку України. Тому зі вступом в силу даного закону не встановлено додаткових вимог до аудиторських фірм, які надають аудиторські послуги з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств громадського інтересу, аудиту фінансової звітності емітентів цінних паперів, аудиту фінансової звітності середніх підприємств і в інших випадках, встановлених законом.

Аудиторська фірма «Надійність» може проводити обов'язковий аудит фінансової звітності ТОВ Аудиторська компанія «Надійність» відповідає всім вимогам чинного законодавства для проведення аудиторської послуги у вигляді обов'язкового аудиту. Наша аудиторська фірма може проводити обов'язковий аудит і надавати аудиторські послуги підприємствам, які не є підприємствами громадського інтересу, а саме:

- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності емітентів цінних паперів для НКЦБФР;
- аудиторські послуги з огляду квартальної фінансової звітності емітентів цінних паперів для НКЦБФР;
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності середніх підприємств, які не є підприємствами громадського інтересу;
- аудиторські послуги з аудиту фінансової звітності середніх підприємств;
- аудиторські послуги з аудиту на вимогу акціонерів, які володіють більше 10% простих акцій;
- аудиторські послуги з аудиту при банкрутстві;
- аудиторські послуги з аудиту господарських товариств; - аудиторські послуги з аудиту ТОВ на вимогу учасника;
- аудиторські послуги з аудиту при приватизації;
- аудиторські послуги з аудиту фінансових установ, що належать до мікропідприємств і малих підприємств;
- аудиторські послуги з аудиту підприємств природних монополій на загальнодержавному ринку;
- аудиторські послуги з аудиту підприємств добувної галузі;
- аудиторські послуги з аудиту фінансової звітності підприємств державного та комунального сектора економіки;
- аудиторські послуги з аудиту Фонду енергоефективності
- аудиторські послуги з аудиту боржника в рамках Закону України «Про фінансовy реструктуризацію» на вимогу кредитора та інвестора;
- аудиторські послуги з аудиту політичної партії, яка брала участь у виборах або отримує державне фінансування;
- аудиторські послуги з аудиту за рішенням (визначенням) суду;
- аудиторські послуги з аудиту унітарного державного підприємства;
- аудиторські послуги з аудиту унітарного комунального підприємства;
- аудиторські послуги з аудиту господарського товариства, в статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить держави.

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image