Image

Повний набір аудиторських послуг - обов’язковий аудит, ініціативний аудит,  податковий аудит, інвестиційний аудит та  експрес-аудит. За підсумками роботи складається аудиторський звіт.

Image

В рамках надання юридичних послуг ми виконуємо:  реорганізація і ліквідація підприємств, реєстрація бізнесу, юридичне абонентське обслуговування, юридична допомога (консультація) та юридичне супроводження.

Image

Компанія пропонує клієнтам послуги з ведення бухгалтерського обліку, складання та здача звітності, відновлення бухобліку, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, консолідована фінансова звітність за ПСБО, МСФЗ, підготовка електронної форми фінансової звітності у форматі iXBRL та багато іншого.

Image

У набір консалтингових та податкових послуг нашої компанії входить, податкове консультування, оптимізація податків або оподаткування, податкове планування підприємства, аудиторська експертиза актів податкових перевірок податкових органів, супровід податкових перевірок, складання документації з трансфертного ціноутворення, а так само повний перелік консалтингових послуг.

Аудит фінансової звітності емітентів цінних паперів для НКЦПФР у Вінниці

Image

Обов'язковість аудиту емітентів цінних паперів для НКЦПФР Обов'язковість аудиту публічних та приватних акціонерних товариств, а також емітентів цінних паперів, таких як облігації та іпотечні сертифікати, встановлена ​​вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року.Через свою обов'язковість, багато власників і керівників підприємств вважають його чисто формальним аудитом публічних та приватних акціонерних товариств та емітентів цінних паперів, який є необхідним тільки НКЦПФР і носить формальний характер з метою видачі аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів з огляду на вимоги законодавства.

Аудит річної фінансової звітності емітента цінних паперів для НКЦПФР Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати регулярну річну інформацію емітента, а в установлених випадках регулярну квартальну інформацію емітента, яка включає інформацію про результати фінансово-господарської діяльності емітента, а також зобов'язані замовити у аудиторської фірми аудиторський звіт і обов'язковий аудит фінансової звітності у Вінниці, а також зобов'язані розкрити іншу інформацію, встановлену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Аудиторський звіт аудиторської фірми є обов'язковою вимогою закону для емітентів цінних паперів і видається на підставі проведеного аудиторською фірмою обов'язкового аудиту річної фінансової звітності емітента цінних паперів для НКЦПФР у Вінниці.

Опублікування фінансової звітності разом з аудиторським звітом, виданим аудиторською фірмою за результатами проведеного аудиту фінансової звітності, та розкриття регулярної річної інформації про емітента цінних паперів на фондовому ринку здійснюється емітентами в строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:

Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті (сторінці в мережі інтернет),
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудиторські фірми, які включені до реєстру аудиторських фірм Аудиторської палати України, надають аудиторські послуги з обов'язкового аудиту у Вінниці річної та квартальної фінансової звітності емітентів цінних паперів для НКЦПФР у Вінниці і всіх юридичних осіб, які за станом на 31 грудня звітного року зобов'язані розкривати регулярну річну інформацію, а саме:

- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності ПАТ публічного акціонерного товариства, складеної відповідно до вимог МСФЗ Міжнародних стандартів фінансової звітності,
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності ПрАТ приватного акціонерного товариства, складеної відповідно до вимог П (С) БО Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України,
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності ТОВ товариства з обмеженою відповідальністю,
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності акціонерного товариства, яке має державну частку в розмірі 25% і більше в статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності державного (національного) акціонерного товариства;
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності холдингової компанії, яка має державну частку в розмірі 25% і більше в статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності господарського товариства, в статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належать господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків;
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності господарського товариства, в статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належать господарському товариству, частка територіальної громади в якому становить 100 відсотків.
аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності підприємств, пакети акцій яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та / або холдингових компаній, які мають державну частку в розмірі 25% і більше в статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу; - аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення облігацій підприємств;
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій;
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних сертифікатів;
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення сертифікатів ФОН;
- аудиторські послуги з аудиту річної фінансової звітності емітентів, цінні папери котрих знаходяться в біржовому реєстрі фондової біржі.
Аудит (огляд) квартальної фінансової звітності емітента цінних паперів для НКЦПФР Згідно з чинним законодавством емітенти цінних паперів зобов'язані розкрити регулярну квартальну інформацію про емітента цінних паперів на фондовому ринку для НКЦПФР і зобов'язані замовити у аудиторської фірми аудиторський звіт і обов'язковий аудит (огляд) квартальної фінансової звітності для НКЦПФР у Вінниці, і здійснити це в термін не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за перший, другий і третій квартал шляхом:

- Розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
- Розміщення на власному веб-сайті (сторінці в мережі інтернет).
- Подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

У випадку, коли емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати регулярну квартальну інформацію для Комиссії з цінних паперів, аудиторські послуги з обов’язкового аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності емітентів цінних паперів для НКЦПФР у Вінниці надають аудиторські фірми, котрі включені в реєстр аудиторських фірм Аудиторської палати України, а саме:

- аудиторські послуги з аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності акціонерних товариств, які мають державну частку в розмірі 25% і більше в статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;
- аудиторські послуги з аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності державного (національного) акціонерного товариства;
- аудиторські послуги з аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності холдингових компаній, які мають державну частку в розмірі 25% і більше в статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
- аудиторські послуги з аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності підприємств, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та / або холдингових компаній, які мають державну частку в розмірі 25% і більше в статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
- аудиторські послуги з аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення облігацій підприємств;
аудиторські послуги з аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій;
- аудиторські послуги з аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних сертифікатів;
- аудиторські послуги з аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення сертифікатів ФОН;
- аудиторські послуги з аудиту (огляду) квартальної фінансової звітності емітентів, цінні папери які знаходяться в біржовому реєстрі фондової біржі.


Відповідальність емітентів цінних паперів за не опублікування річної фінансової звітності з аудиторським звітом аудиторської фірми

Емітенти цінних паперів несуть відповідальність за не опублікування фінансової звітності з аудиторським звітом, виданої за результатами аудиту фінансової звітності. У разі не опублікування річної фінансової звітності з аудиторським звітом, виданої за результатами аудиту фінансової звітності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до емітентів цінних паперів фінансові санкції, передбачені Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Якщо емітент цінних паперів не проводить обов'язковий аудит річної або квартальної фінансової звітності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може застосувати три фінансові санкції до такого емітенту:

за опублікування в неповному обсязі інформації: в розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
за розміщення в неповному обсязі інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: в розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
за подання в неповному обсязі інформації в НКЦПФР: в розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, посадові особи емітентів цінних паперів несуть адміністративну відповідальність за не опублікування фінансової звітності з аудиторським звітом, виданої за результатами аудиту фінансової звітності емітента цінних паперів. Статтею 163-16 КоАП передбачено, що Орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю притягує до адміністративної відповідальності за порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, виданої за результатами аудиту фінансової звітності емітента цінних паперів, що тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17000 грн до 34000 грн. А в разі повторного порушення протягом року - штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34000 грн до 51000 грн.

Ми вдячні нашим клієнтам які довірились нам:

Акція

10% -а знижка НА АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ »

Шановні Клієнти, пропонуємо Вам ділове співробітництво в комплексному вирішенні фінансових, бухгалтерських, юридичних та управлінських завдань. Ми орієнтовані на підвищення керованості, ефективності та оздоровлення бізнесу. До кінця місяця діє 10% знижка для будівельних організацій та сільськогосподарських підприємств з усіх видів аудиторських послуг.

Image